Fjellhamar menighetsråd

Menighetsrådet er det styrende organet for menigheten, med overordnet ansvar for menighetens budsjett og drift.

Rådet velges for fire år av gangen, et valgene som samordnes med offentlige valg: Fjellhamar menighetsråd ble valgt i september 2015, samtidig somvalg til kommunestyrer og fylkesting, men i egne valg i egne lokaler.

Det er åtte medlemmer og fem varamedlemmer i Fjellhamar menighetsråd. I tillegg til de åtte er soknepresten medlem av menighetsrådet. Møtebøkene offentliggjøres fortløpende her på nettsiden. To av menighetsrådets medlemmer er medlem av Lørenskog kirkelige fellesråd, som har ansvar for kirkebygg, kirkegård og arbeidsgiverspørsmål, sammen med kirkevergen. Menighetsrådet er et lovpålagt organ med oppgaver fastsatt i Kirkeloven.

Se oversikt over menighetsrådets nåværende medlemmer nederst på denne siden.

Menighetsrådets møtebøker finnes her.

Les mer

Strategiplan 2016 - 2019

Visjon: Levende tro og varme fellesskap    Les mer...

Dette er menighetsrådet

Lovpålagt organ med nøkkelrolle i menigheten.    Les mer...

Menighetsrådets medlemmer