Tilrettelagte tilbud

Vi ønsker å være en inkluderende menighet, der alle opplever at de er velkomne og ønsket. 

Alle våre gudstjenester, trosopplæringstiltak, barne- og ungdomsopplegg og andre arrangementer er åpne for alle. Dersom det er behov for tilrettelegging av ulikt slag i forbindelse med dette, ønsker vi gjerne at dere tar kontakt. I tillegg har vi noe eget opplegg, spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming. Dette inkluderer gudstjenester, lørdagskafé, kor og fellesturer til Solgården. Les mer om disse tilbudene under, og ta kontakt hvis dere har noen spørsmål.

Velkommen!

De ulike tilbudene

Syng med oss-koret

Vi ønsker alle velkommen til koret "Syng med oss"!                             ...   Les mer...

Konfirmanter med funksjonshemming

Ferie og kirkefellesskapstur til Solgården                                     ...   Les mer...

Møtested kirken – en kveldsgudstjeneste

Flere menigheter på Nedre Romerike samarbeider om kveldsgudstjenester tilrettel...   Les mer...

Lørdagskafé i Fjellhamar kirke

Kafeen er spesielt tilrettelagt for mennesker med funksjonshemming.    Les mer...

Opplegg på institusjoner

Besøk, sjelesorg og andakter på sykehjem og servicesenter.    Les mer...

Vil du besøke noen?

Vi trenger flere som gjerne vil besøke noen som trenger en som stikker innom. ...   Les mer...