Seniorarbeid


Fjellhamar menighet ønsker å skape et miljø for seniorer, hvor man kan få venner, bygge nettverk og delta i meningsfylte aktiviteter. 
Dagens seniorarbeid knytter seg til aktivitetene nedenfor.


Seniorarbeidet skjer i regi av menighetens seniorutvalg. 
Leder: Reidar Kavlie- Borge  Tlf. 900 26 200


 
Seniortreff høsten 2018
Det er seniortreff kl. 11:00, normalt hver tredje fredag måneden, i Fjellhamar kirke. Ulike emner blir belyst. Seniortreff er et lavterskeltilbud for aldersgruppen 60+.  Siktemålet med samlingene er å skape en plattform hvor mange kan føle seg inkludert, uten nødvendigvis å være faste kirkegjengere. 

                    24. august: «Skogens dikter; Hans Børli» Kari Elisabeth og Øystein Skjold

                    21. september: Stefanusalliansen. «Møte med Korea» Johannes Morken

                    19. oktober: «Misjon har endret seg siden starten - misjon før og nå». Magne Mjærum, Misjonsselskapet

                    16. november: «Den transibirske jernbane» Reiseskildring og inntrykk. Bjørg Braaten og Arvid Volden

                    14. desember: «Julekrybbetradisjoner» Julegrøt. Aslaug og Asbjørn Haugen 

Kontaktperson: Reidar Kavlie-Borge, tlf .900 26 200


Gå-gruppa

Hver onsdag kl. 11:00, i all slags vær, går vi fra Sørlihavna til Losby og tilbake. Vi tar en kaffe og bolle på Losby Gårdskafe. Turen gir mulighet for god mosjon og en koselig prat. Ingen påmelding - du møter bare opp.Kontaktperson: Reidar Kavlie-Borge. Tlf 900 26 200

 

Bibelundervisning
Seniorutvalget har som ambisjon å starte bibelundervisning på dagtid.  Opplegget er tenkt ledet av en teolog og vil gå dypere ned i noen bibeltekster. Bibelundervisningen er tenkt å ha et klart undervisningspreg. Dette vil foregå i Lørenskog Hus, 8 etg møterom "Fremtia" og de som vil kan ta seg en kopp kaffe etterpå har mulighet til det.

Lørenskog hus, "Framtia", torsdager kl 13-14.30

                    13. Sept.  Anne Margrethe Saugstad: «Hvor bokstavelig skal vi tolke bibelen».

                    11. Okt. Svein Skarholm: «Skapelse eller evolusjon» Skapertro og skaperglede

                    25. Okt. Svein Skarholm: «Gud og det meningsløse»

                    8.  Nov. Anne Margrethe Saugstad: «Helvete – finnes det?»

Kontaktperson: Rolv Bjelland tlf. 977  54 043

 

Les mer

Seniortur fra Sørlihavna kl.11.00 på onsdag

Ei gruppe på 5-8 personer (menn og damer) fra Fjellhamar menighet har det siste...   Les mer...