Bli med som medarbeider

Trykk på linken og fyll ut skjemaet for å registrere deg som frivillig medarbeider, så tar vi kontakt!


 

Noen av oppgavene

Har du lyst til å bidra et sted der det er behov for deg, og være med på noe meningsfylt?
Har du god tid og lyst å gjøre noe? Eller er du klar for å rydde tid og gjøre en innsats?

Her kan du se noe av det vi trenger folk til akkurat nå:

 

1. Middag på Supertirsdag. 
Tidspunkt: Serveres 16:15 og tilberedes fra 14:00.

Oppgave: Lage middag.

2. Nettsiden
Tidspunkt: Når det passer, ukentlig

Oppgaver: Sende ut nyhetsmail ukentlig og lage større saker til nettsiden. Staben oppdaterer siden jevnlig, lager enkle nyhetssaker og sender info om hva som skal med i nyhetsmailen.

Kvalifikasjoner: Evne til å skrive godt, og kunne bruke datamaskin. Lett å lære hvordan man legger ting på nettsiden (må ikke kunne det fra før).               

3. Tweensklubben
Tidspunkt: Torsdager kl. 13.00 – 16.00 (så mange man har mulighet til)

Oppgaver: Lage brødmat og rydde på kjøkken og/eller være en voksenperson for barna.

4. Søndagsskole
Tidspunkt: Søndager, så ofte man ønsker.

Oppgaver: Være en som rekrutterer og administerer ledere og/eller være leder selv. Det er et eget opplegg til hver søndag, som man kan gå inn i.

Kvalifikasjoner: Trives med barn og litt bibelkunnskap.

5. Syng med oss koret.
Tidspunkt: Annenhver mandag

Oppgave: Gjøre i stand enkel mat. Evt handle inn.

6. Høstbrosjyre
Tidspunkt: august/september

Oppgaver: Organisere fordelingen av høstbrosjyrer og kjøre ut bunkene til de som deler i postkasser.

7. Kontorjobb
Tidspunkt: Når det passer.
Oppgaver: Rydde i medarbeiderlister i datasystemet. Div. plottejobber på data, konfirmantregistrening osv.

Kvalifikasjoner: Litt datakunnskap og litt ryddig hode

8. Kirkevert på gudstjenester
Tidspunkt: Søndager kl. 11.00 (3-4 i halvåret)

Oppgaver: Ta imot til gudstjeneste, gjøre i stand kirkekaffe, samle inn takkoffer. 

9. Dåp – og nattverdmedhjelper
Tidspunkt: søndager kl. 11.00 (3-4 i halvåret)

Oppgaver: Assistere presten ved dåp og nattverd under gudstjenesten

10. G2
Tidspunkt: Annenhver søndag kl. 17.00

Oppgaver: Kirkeverter, forbedere, scenografi, rydding, kveldsmat, lyd og bildepresentasjon.

11. Praktisk arbeid i kirkebygget.
Tidspunkt: Når det passer

Oppgaver: Gjøre forefallende småreperasjoner og vedlikehold i Fjellhamar kirke.

Kvalifikasjoner: Litt handy

 

Fant du noe for deg, eller har du spørsmål?

Kontakt: elisabeth.lund@lorenskog.kirken.no
eller 67 93 48 06/48 18 90 09